Dokáže autonómna plachetnica preplávať Atlantický oceán?

Článok v pdf

Možno si ešte pamätáte na niekoľko seriálov z minulých čísel časopisu, v ktorých vám Andrej Osuský približoval teóriu relativity či vysvetľoval, ako zostrojiť prvého robota a robotickú ponorku. Okrem týchto aktivít sa však v poslednom čase sústreďoval hlavne na to, ako vyrobiť plavidlo, ktoré prepláva Atlantický oceán podľa pravidiel The Microtransat Challenge (http://www.microtransat.org/). Jeho plavidlo je prezentované ako projekt OpenTransat.com.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 31. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.