MATMIX

Článok v pdf

Riešenia 3. série úloh korešpondenčnej súťaže

1. Francúzsky matematik Lucas pripravil nasledujúcu hru: na jedenástich poliach je 5 bielych a 5 čiernych figúr. Figúry možno ťahať buď na susedné pole (ak je voľné), alebo preskočiť cez jednu figúrku na ďalšie voľné pole. Biele sa musia pohybovať len doprava, čierne len doľava.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 33. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.