Pikomat a Pikofyz

Dalo by sa povedať, že v súčasnosti záujem o matematiku a fyziku utícha, ale to asi nie je prípad čitateľov Mladého vedca.

Možno ste to vedeli alebo aj nie, ale na Slovensku existuje hŕstka mladých nadšencov, ktorí sa svojou dobrovoľnou činnosťou snažia zmeniť pravdivosť tvrdenia z úvodnej vety. Pripravujú Pikomat a Pikofyz, celoslovenské semináre z matematiky a fyziky pre žiakov základných škôl. Zapojiť sa môže ktokoľvek, kto má guráž a chuť zmerať si svoje sily v riešení úloh, ktoré vôbec nie sú podobné tým školským. Riešiteľ totiž potrebuje nielen ovládať preberané učivo, ale zapojiť aj kúsok kreativity pri riešení úloh a písaní ich riešení aj s vysvetlením. Na oplátku nedostane iba body, ale aj komentár od opravovateľov, ktorý obsahuje pochvaly za pekné a netradičné nápady pri riešení, či vysvetlenie, prečo nebolo riešenie správne, spolu s nápadmi na zlepšenie.

 

Pikomat a Pikofyz nie sú iba o počítaní príkladov. Najlepší riešitelia majú možnosť zúčastniť sa sústredení. Tam sa im otvárajú možnosti získať množstvo nových zážitkov z hrania netradičných hier a športov, no nielen to. Nájdu si nových priateľov s podobnými záujmami a získajú tiež užitočné vedomosti z matematiky a fyziky, na ktoré v škole nie je dostatok času. V nasledujúcej reportáži od riešiteľky a účastníčky Peti si priblížime atmosféru už spomínaného sústredenia.

Pirátske sústredenie

Počas jedenástich, poväčšine horúcich letných dní sa Brezová pod Bradlom stala veľmi nebezpečným miestom. Bola dočasným sídlom pirátov, ktorí si sem priviedli 26 mladých ľudí snažiacich sa zaučiť tomuto neľahkému životnému štýlu.

Hneď na začiatku im bolo vysvetlené, že to nie je nič pre slabé povahy a neisté osobnosti… Očakávalo sa od nich preukázanie užitočných schopností, na základe ktorých si ich ôsmi skúsení piráti vybrali do posádok. Tie boli štyri a niesli názvy Cuius rei?, 8 nezvestných, Co? Né. Kdo to je? a Pirátske Trepě - ə. Dočasne najdôležitejšou úlohou usilovných učňov bolo prebudiť tímového ducha, zžiť sa so svojou skupinkou a preukázať súdržnosť. Zišlo sa to pri mnohých dôležitých úlohách, napríklad pri stavbe lode, ktorú mali v nasledujúcich dňoch využívať, keď získavali povolenie o zakotvenie lode v prístave, pri obchodovaní s tovarom, ale aj keď riešili rôzne iné problémy.

Pre pirátov je veľmi dôležitá aj matematika a schopnosť rozmýšľať v každodenných situáciách, a tak sa o svojich učňov starali aj po tejto stránke. Tí absolvovali rôzne zaujímavé prednášky, matematický program a mnoho ďalších namáhavých vecí. Popri tomto všetkom si však potrebovali oddýchnuť od rozmýšľania, a tak sa rozhodli pre pirátske športy. Tie taktiež neboli rovnaké ako športy, ktoré poznáte. Piráti sa zabávali pri hraní rugby a futbalu, ale ani jeden z týchto športov nehrali klasickým spôsobom – mali svoje vlastné pravidlá.

Ako šli dni, učni sa zlepšovali, až si piráti povedali, že potrebujú aj poriadne vzdelanie, takže ich všetkých prihlásili na Vysokú školu pirátstva. Nebola to, ako to už u pirátov býva zvykom, obyčajná vysoká škola. Piráti ju totiž mali vyštudovať za síce jeden, ale dlhý a najmä náročný deň, ktorý mali ukončiť štátnicami a neskôr aj promóciami. Museli sa zúčastniť 16 prednášok (vrátane svojich vlastných), pričom každý musel prednášať najmenej tri z nich, no to na titul rozhodne nestačilo! Svoje nadobudnuté vedomosti ešte mali prezentovať pri štátniciach. Mohli byť ocenení rôznymi titulmi. To, ktorý dostali, záviselo od počtu ich prednášok a úspešnosti na štátniciach. Keďže učni (v tomto prípade študenti) boli šikovní, všetci boli po štátniciach odmenení titulom a piráti boli konečne spokojní. A tak ich učili využívať čerstvo nadobudnuté poznatky, až kým neprišiel čas, keď mali ukázať, čo všetko sa naučili, ako sa pritom spoznali, ako utužili posádky.

V ten deň boli učni informovaní o skutočnosti, že hľadajú draka strážiaceho veľmi cenný poklad. Na základe ôsmich indícií si ešte pred obedom stihli nakresliť mapu, ktorá označovala miesto možného výskytu draka a s ním, samozrejme, pokladu. Všetci sa ho vybrali hľadať. Putovali a putovali, až kým sa nedozvedeli, že drak stále úspešne uniká. Neskôr sa im podarilo poraziť ho. Piráti boli spokojní. Ba dokonca až nadmieru spokojní a ešte v ten večer všetkých učňov prehlásili za čestných pirátov. A keďže sa už medzičasom stihli spoznať, dovolili im vytvoriť nové posádky. Tie boli tiež štyri: Kessi, Preskočte ma, Holky z naší školky a –Yho banda.

A tak piráti lúpili, bojovali a lúpili a bojovali (kým im z toho nezačínalo tak trochu preskakovať), až si starí piráti uvedomili, že tí mladí sa k sebe nevedia správať. Zorganizovali im kurz slušného správania a etikety (nasledovaný výučbou valčíka), po ktorom sa mali zúčastniť veľkolepého bálu. Piráti sa teda zabávali, tancovali a užívali si, pretože vedeli, že ich pobyt už nepotrvá dlho. Deň po bále ich čakala veľmi dôležitá úloha – zbaviť sa všetkých mlokov, ktoré napadli ich lode. Mlokov sa im po náročnom boji podarilo poraziť a už ich nečakalo nič, iba odchod domov... A tak je svet bohatší o 26 pirátov.

Ako sa stať riešiteľom?

Ak ste piataci až deviataci na základnej škole, alebo chodíte do prímy až kvarty osemročných gymnázií, a riadky, ktoré ste práve čítali, vás zaujali, môžete sa pridať do rodiny riešiteľov Pikomatu a Pikofyzu. Je to len na vás. Zadania prvej série matematického seminára Pikomat pre 7. – 9. ročník uvádzame v tomto čísle časopisu. Zadania Pikomatu pre 5. – 6. ročník a prvá séria fyzikálneho seminára Pikofyz v dobe uzávierky tohto čísla Mladého vedca ešte neboli dokončené, ale koncom augusta ich budete môcť nájsť na internetovej stránke www.p-mat.sk. Zatiaľ si môžete pozrieť ukážkové príklady z Pikofyzu v časopise alebo v pdf súbore.