Korešpondenčná súťaž
Úspešne máme za sebou 1. kolo našej súťaže. Veľa z vás si neprečítalo podrobne pokyny a dobre nepochopilo pravidlá. Do našej súťaže ste sa mohli zapojiť zaslaním vyplnenej prihlášky, ktorú ste našli vloženú v prvom čísle, ale to nebolo všetko. Bolo potrebné zaslať aj riešenia súťažných úloh... Všetko však ešte môžete napraviť v tomto druhom kole súťaže – opäť sme pre vás pripravili sadu súťažných úloh. Ďalšou a veľmi častou chybou bolo písanie riešení všetkých úloh na jeden papier, prípadne nenapísanie postupu riešenia pri úlohách s postupom. Riešenia sa zasielajú výlučne poštou, žiadne z riešení, ktoré boli zaslané e-mailom, nebolo uznané.
V tomto čísle môžete nájsť aj riešenia súťažných úloh 1. série korešpondenčnej súťaže. Výsledkové listiny po 1. sérii v tomto čísle ešte nenájdete – uverejníme ich spolu s výsledkami druhej série úloh v 3. čísle časopisu. Priebežné výsledky budete môcť nájsť začiatkom januára na našej webovej stránke.
Opakovanie je matkou múdrosti, a tak nezabudnite: Svoje riešenia píšte čitateľne v slovenskom jazyku na papiere formátu A4 (kancelársky papier) a na každý papier napíšte hlavičku – svoje meno a školu. V prípade, že sa riešenie jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch, zopnite ich spolu. Na jednom papieri uveďte všetky svoje odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou. Riešenia úloh s postupom začnite vždy na novom papieri označenom aj číslom úlohy, pretože jednotlivé úlohy budú opravovať rôzni ľudia. Hodnotiť budeme len také riešenia, ktoré budú spĺňať tieto kritériá.
Riešenie prvého kola korešpondenčnej súťaže aj so zadaniami druhého kola si môžet stiahnuť tu kliknutím na ikonku PDF v pravom hornom rohu.
Zadania súťažných úloh 2. série
Zadania úloh s krátkou odpoveďou
1. Vďaka akej látke držia peľové zrnká orchideí pokope a tvoria pollíniá? (1 bod)
2. Akého veku sa dožil Blaise Pascal? (1 bod)
3. Z čoho vznikla skratka CT ako jednej zo zobrazovacích metód používaných v medicíne? (1 bod)
4. Čím sú semená orchideí odlišné od semien bežných krytosemenných rastlín? (1 bod)
5. Akú hmotnosť (v gramoch) má Slávny uralský smaragd? (1 bod)
6. V ktorom roku a ktorom meste získalo družstvo Slovenska zlaté medaily na súťaži EUSO? (2 body)
7. V ktorom roku založil Nikola Tesla svoju prvú spoločnosť a aký bol jej názov? (2 body)
8. Ako sa volajú dve misky rozsievok? (2 body)
9. Sú žuvačky nebezpečné pre fenylketonurikov? (2 body)
10. Určte, ktoré dva z uvedených olejov sú najvhodnejšie na vyprážanie: repkový, sójový, slnečnicový, olivový, ľanový, arašidový. (2 body)
11. Čo je to sinogram? (3 body)
12. Akým spôsobom cystická fibróza ovplyvňuje fungovanie dýchacej sústavy? (3 body)
13. Aké sú výhody striedavého elektrického prúdu oproti jednosmernému? (3 body)
Zadania úloh s postupom
18. Vyjadrite celkový výkon motorov Hindenburga v megawattoch, ak viete, že 1 W = 1,341.10-3 hp (jednotka hp označuje konskú silu – „horse power“). Výsledok uveďte na 4 platné číslice. (4 body)
19. Skupina automobilov rovnakého typu má za úlohu obísť rozsiahlu piesočnú púšť a prísť na základňu, kde je jediná čerpacia stanica pohonnej látky. Nafta v nádržiach každého automobilu stačí na polovicu cesty okolo púšte, pričom palivo možno prečerpávať z jedného automobilu do druhého. Aký najmenší počet automobilov treba na zabezpečenie plynulej jazdy jedného automobilu okolo púšte, ak automobily majú rovnakú rýchlosť aj spotrebu a všetky sa musia na vlastnom palive (nemôžu byť ťahané iným automobilom) dostať späť na základňu. (5 bodov)
20. Vypočítajte, čo dodá vášmu telu viac energie: 1 dl olivového oleja, alebo 1 dl 60-percentnej domácej slivovice. (6 bodov)
21. Fetálny hemoglobín (hemoglobín plodu v matkinom tele) sa líši druhom globínového reťazca od toho „normálneho“, teda takého, ktorý prevažuje v tele dospelého človeka. Táto rozdielna štruktúra spôsobuje, že jeho saturačná krivka vyzerá trochu inak. Vysvetlite, či je posunutá doľava, alebo doprava od normálneho priebehu a prečo. (7 bodov)
22. Vypočítajte, koľko litrov čaju by ste si mohli uvariť v tábore C3 pri výstupe na Leninov štít z jednej propán-butánovej bomby (čistá hmotnosť plynu 220 g, pomer propán/bután je 30/70). Skupenské teplo topenia ľadu je 334 kJ/kg, ostatné potrebné údaje si skúste zistiť alebo odhadnúť sami. (8 bodov)
23. Nájdite všetky celočíselné riešenia rovnice (a^2+b)x(a+b^2)=(a-b)^3. (9 bodov)
Termín odoslania riešení úloh 2. série: do 21. 1. 2008.
Riešenia zasielajte na adresu:
Metodicko-pedagogické centrum
Mladý vedec – súťaž
Tomášikova 4
P. O. BOX 14
820 09 Bratislava 29