Voda? To je, keď...
Občianske združenie Mladí vedci Slovenska a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., organizujú v školskom roku 2007/2008 1. ročník celoštátnej postupovej súťaže v oblasti problematiky vody „Stockholm Junior Water Prize – Cena Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) za najlepší vodohospodársky študentský projekt“. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti všetkých typov stredných škôl vo veku od 15 do 20 rokov. Ocenení budú nielen víťazi spomedzi študentov, ale aj školy a pedagógovia, ktorí budú podporovať študentov. Poslaním súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o ochranu vôd, hospodárenie s vodou a manažment vodných zdrojov.
Súťažiaca pred svojím projektom
Súťažiaca pred svojím projektom
Základnou podmienkou účasti v súťaži je vypracovať výskumný alebo invenčný projekt z prírodných, technických a spoločenských vied, ktorý sa zaoberá problematikou vody vo všetkých jej skupenstvách. Súťaž je otvorená pre projekty zamerané na výskum fyzikálnych, chemických a biologických vlastností vody, ochranu vodných zdrojov, hospodárenie s vodou, zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, otázky obnovy hydrologického cyklu, vývoj systémov a zariadení na vodu a pod. Projekt môže vypracovať jeden študent alebo skupina študentov (počet riešiteľov projektu nie je obmedzený, avšak na národnom, ako aj na celosvetovom finále ho môžu prezentovať maximálne traja autori). Uzávierka prihlasovania projektov je 30. apríla 2008.
Z prihlásených projektov vyberie odborná komisia (zložená z popredných výskumníkov a technológov z oblasti hydrológie a vodného hospodárstva) maximálne päťdesiat, ktorých autori dostanú možnosť predstaviť svoje originálne riešenia počas národného finále, ktoré sa uskutoční začiatkom júna vo Vodárenskom múzeu v Bratislave za prítomnosti širokej odbornej aj laickej verejnosti. Víťazný projekt národnej súťaže ocení Bratislavská vodárenská spoločnosť „Cenou BVS za najlepší vodohospodársky študentský projekt“. Zároveň autori projektu postupujú na celosvetové finále SJWP. Okrem hlavnej ceny môžu študenti v národnej súťaži vyhrať aj ďalšie mimoriadne zaujímavé ceny – napr. účasť na medzinárodnej letnej škole ekológov a rôzne ďalšie vecné a finančné ocenenia.
Pracovná atmosféra SJWP
Pracovná atmosféra SJWP
Celosvetové finále SJWP sa koná pod záštitou švédskej korunnej princeznej Viktórie, ktorá sa na ňom každoročne osobne zúčastňuje a odovzdáva ocenenia víťazom a diplomy ostatným účastníkom. Účasť na ňom je nielen šancou vyhrať ocenenie „Cenu vody“ – krištáľovú sošku a 5 000 USD, ale zároveň je mimoriadnou príležitosťou zúčastniť sa medzinárodnej konferencie o vode Svetový týždeň vody (World Water Week), keďže súťaž je súčasťou programu konferencie. Na konferencii sa zúčastňuje viac ako 2 500 odborníkov zo 140 krajín z celého sveta. Jej súčasťou sú semináre a pracovné dielne vládnych a obchodných Valenciipredstaviteľov, odborníkov na vodu, mimovládnych organizácií a predstaviteľov OSN. Mladí ľudia sa môžu zapojiť do týchto aktivít podujatia a diskutovať o aktuálnych témach súvisiacich s vodou. Súčasťou podujatia sú aj spoločenské programy, na ktorých sa zúčastňuje celá kráľovská rodina. V poradí už 18. ročník medzinárodného fóra Svetový týždeň vody a 11. celosvetové finále SJWP sa uskutoční 17. – 23. augusta 2008 v Štokholme.
Účastníci SJWP 2007
Účastníci SJWP 2007
Vyhlasovateľom a podporovateľom SJWP je Štokholmská nadácia vody od roku 1994. V prvých dvoch rokoch prebiehala súťaž len na národnej úrovni, súťažili len švédski študenti. V roku 1997 sa SJWP rozšírila o ďalšie štáty a odvtedy sa realizuje ako celosvetová súťaž, ktorej sa zúčastňujú študenti z 33 štátov z piatich kontinentov. Od školského roka 2007/2008 sa môžu už aj slovenskí študenti zapojiť do SJWP, pretože sa Slovenská republika stala v auguste tohto roku 33. členským štátom súťaže. Občianske združenie Mladí vedci Slovenska podpísalo počas 17. ročníka konferencie Svetový týždeň vody v Štokholme exkluzívnu zmluvu s Medzinárodným inštitútom vody v Štokholme o realizácii SJWP v Slovenskej republike. Na základe tejto zmluvy sa občianske združenie stáva výhradným Národným organizátorom SJWP v Slovenskej republike s právom nominovať najkvalitnejší študentský projekt na celosvetové finále súťaže.
Korunná princezná Viktória s víťazmi 10. ročníka SJWP – súťažným tímom z Mexika
Korunná princezná Viktória s víťazmi 10. ročníka
SJWP – súťažným tímom z Mexika
Viac informácií o súťaži spolu s elektronickým prihlasovacím formulárom do súťaže, ako aj námety tém na projekty, nájdete na webovej stránke www.eucontest.sk/sjwp.
Lívia Majerníková